Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet |

« C Harfi Konularına Geri Dön

Konuyla İlgili Hadisler:

İnsanları Cennete en çok Allah korkusu ve iyi ahlâk, Cehenneme ise dudak arası ve bacak arası sokar.

(3) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-87, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-88

Cennet kadınlarının en efdali, Huveylid kızı Hz. Hatice (r.anha), Hz. Muhammed (s.a.s.)’in kızı Fatumatü (Zehra) (r.anha), İmran kızı Meryem (a.s.) Firavun’un ailesi ve Mezahim kızı Asiye (r.anha)dır.

(15) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-176, Kadın-7

Şehidlerin efdali, ilk safta, yüzlerini geriye çevirmeden ölünceye kadar harb edenlerdir. Onlar Cennet köşklerinde keyfinden yuvarlanırlar ve Rabları onlara güler. (Bu Allah’u alem öleceği sırada olur.) Rabbın bir kula bir merhalede gülerse ona hesap sorulmaz.

(5) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-83, CENNETİN NE OLDUĞU, CENNETTE NELER OLDUĞU-35, Şehid-4

Ümmetimden Cennete hesabsız girmek için 70.000 kişi vaad edildi. Yüzleri ayın ondördü ve kalbleri de İbrahim (a.s.)’ınki gibi. Bunun üzerine Allah’a, bunu ziyade etmesi için yalvardım. Her birisine 70.000 daha ilave etti.(Toplam 4.900.000.000 oluyor.)

(10) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-35, Ümmeti Muhammed-3

Bana “Kevser” verildi. Bu cennette bir ırmaktır. Eni, boyu Şark ile Garp arasıdır. Ondan içip de susayan ve abdest alıp da toza bulanan olmaz. Bundan, ehli zimmetime haksızlık eden ve Ehli Beytimi katl eden içemez. (Rum, Ermeni vs.nin müslümanlar arasında yaşaması zimmetinden oluyor.)

(9) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-171, CENNETİN NE OLDUĞU, CENNETTE NELER OLDUĞU-18

Üç şey bana verildi: Saf halinde namaz kılmak, “Selam” ki, ehli cennete mahsustur, “Amin” ki, Harun’dan başkasına verilmemiştir. Zira Hz. Musa dua ettiğinde Harun Amin derdi.

(8) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-171, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-27, Hz. Harun-2, Hz. Musa-21

Cennete muttali oldum. Ekseri ehlini fakirler gördüm. Cehennem ehlinin ekserisini zenginler ve kadınlar gördüm. (Kadınları, altın ve kırmızı safran, zenginleri ise dünya peşinde koşmaları oraya sevk etti.)

(9) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-21, Kadın-21

Mü’minlerin çocukları cennette bir tepededir. Onlar, kıyamete kadar, İbrahim (a.s.) ile zevcesi Sâra’nın terbiyesi altındadırlar.

(2) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-162, Hz. İbrahim-20

Sözü hoş söyle, selâmı da aşikâre et, akrabanı yokla ve gece herkes uyurken namaz kıl. O zaman selâmla da Cennete gir.

(14) , Cennete Girecek Olan Ehli Cennet-115, Cennete Girecek Olan Ehli Cennet-116, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-27

Cennet ehli üçtür: Adaletli ve tevfikatlı sultan, Akrabasına ve her müslümana merhametli, rakik kalbli kimse, Hem fakir, hem afif, hem de sadaka veren kimse. Cehennem ehli de beş sınıftır: Tamahını gizleyemeyen hiyanet eden, Akşam sabah demeden, ehline veya malına her muamelede oyun yapan, Aklı yok, kendine hakim değil, nefsine zebun, hiçbir şeye hayrı olmayan, kötü ahlâklı, fena lisanlı olan, Bu meyanda hasislik ve yalanı olan.

(8) , Adil Sultan-3, Cennete Girecek Olan Ehli Cennet-118, Cennete Girecek Olan Ehli Cennet-128, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-21, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-63, Hasislik - Cimrilik - Bahillik-12, Hıyanetin Cezası-2, İnsanların Merhameti-3, Tamah -Tamahkarlık - Aç Gözlülük-1, Yalan-10

Kırk hasletten en üstünü, bir keçiyi istifade için ödünç vermektir. Bu hasletlerden biri ile sevabına inanarak amel eden bir kulu Allah, o haslet sebebiyle Cennetine koyar.

(7) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-70

Bir kimsede dört haslet olursa Allah, ona Cennette köşk verir ve o kimse Allah’ın nuru içinde gark olur: İsmeti “Lâ ilâhe illallah” olmak, bir günah üzerine istiğfar etmek, hasene yaptığında “Elhamdülillah” demek. Musibet zamanında “İnnâ lillâh ve İnnâ ileyhi Raci’ûn” demek.

(4) , Bela ve musibetin def'i-15, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-148, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-32, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-72, CENNETİN NE OLDUĞU, CENNETTE NELER OLDUĞU-35, İstiğfar-Allah'dan af dileme-15

Dört şey Cennet hazinesidir: Sadakayı gizli vermek, musibeti saklamak, sılai Rahim (Akraba ziyareti) ve “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” demek.

(2) , Bela ve musibete sabır ve sabrın ecri-18, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-63

Dört şey kimde bulunursa Allah, onun vücudunu Cehenneme haram eder. Ve dünyada onu şeytandan ve nefsinden korur. Nefsi bir şeye heves ettiği halde nefse hakim olur, yaptırmaz; Nefsi bir şeyden tiksindiği halde onu yaptırır; Nefsin şehvet ve gadabına hakim olur. Dört şey de kimde bulunursa, Allah onu rahmetine gark eder ve Cennetine kor; Bir miskini barındırmak; Zaif birine acımak; Köleye rıfk ile muamele etmek; Anne ve babasına infak etmek.

(10) , Ana-baba-11, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-24, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-73, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-97, Gadab etmeyenin, gadabını yenenin ecri-6, İnsanların Merhameti-4, Rıfk-12, Şehvet-4

Git, insanlar arasında şöyle nida et: “Bir kimse yakinen inanarak veya ihlasla “Lâ ilâhe illallah” diye şehadet ederse onun için Cennet vardır.

(9) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-33

Cennet ehlinden bir kimse öldüğünde, Allah Azze ve Celle, onu taşıyana, arkasından gidene ve onun namazını kılana azab etmekten haya eder.

(6) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-139

Bir kulun çocuğu öldüğünde, Allah Tealâ meleklerine şöyle sorar: “Kulumun çocuğunun ruhunu kabzettiniz öyle mi?” Derler ki: “Evet.” Allah: “Demek onun gönül meyvasını aldınız?” Yine derler ki: “Evet.” “Peki kulum ne dedi?” Derler ki: “Sana hamd etti ve O’na döneceğiz” dedi. Bunun üzerine Allah buyurur ki: “Kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona “Hamd evi” adını verin.”

(1) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-149, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-17, Kıyamette görev yapan melekler-3

Kıyamet günü olduğunda, bir münadi arşın ortasından şöyle seslenir. “Ey insanlar! Fatıma (r.anha) Cennete geçinceye kadar gözlerinizi eğiniz.”

(7) , Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-175

Kıyamet günü olduğunda “Valiyi getirin” diye emrolunur. Ve o Cehennem köprüsü üzerinde durdurulur. Allah, köprüye emreder ve köprü şiddetle sarsılır. Öyle ki, o valinin her kemiği yerinden ayrılır. Sonra Allah o kemiklere emreder de onlar da yerlerine gelir. Sonra da Allah valiyi sorguya çeker. Eğer o Allah’a muti bir kimse idiyse onu geçirir ve onun ecrini iki misline çıkarır. Şayet asi bir kimse idiyse köprü yarılır ve o Cehennemin içine yetmiş yıl düşer.

(15) , Cennete Girecek Olan Ehli Cennet-120

Kıyamet günü olduğunda Allah alimleri toplar ve onlara şöyle buyurur: “Ben sizin kalblerinize hikmeti, size azab etmek kasdı ile, tevdi etmiş değilim. Haydi Cennete giriniz.”

(13) , Alimin değeri-1, Cennete Girecek Olanlar Ehli Cennet-46